Yumiko Ono / házení žabek

01.05.2014 - 25.05.2014Ostatni, doprovodný program

Házení žabek je zvuková instalace Yumiko Ono, kterou tvoří reproduktory, z nichž každý z nich opakovaně přehrává zvuk „skákajícího“ oblázku dopadajícího na vodní hladinu.

To vyvolává dojem, že se zvuk pohybuje po místnosti a vyzývá tak návštěvníky k zamyšlení se nad prostorovostí, vzdáleností a ustavičném plynutí času. Pomocí sugestivních zvuků oblázků skákajících po hladině, které evokují atmosféru tichého rozjímání o samotě či každodenních dětských her, sjednocují Žabky hloubavost s hravostí. Propojení těchto prvků vytváří dynamické napětí mezi vážností a zároveň pociťovanou radostí, které se v jakémsi dialektickém vztahu vzájemně doplňují a přecházejí jeden v druhý.Yumiko Ono / házení žabek - www.iUmeni.cz (01.05.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Malíři na soutoku