Týden výtvarné kultury - za jeden provaz...

10.03.2014 - 16.03.2014Ostatni, doprovodný program

Pátý ročník Týdne výtvarné kultury doprovází nádech (in-spirare) spolupráce a vzájemné podpory umělců, uměleckých institucí i všech milovníků a konzumentů umění, z čehož vychází symbolika větší síly.

Ta vzniká, táhneme-li společně za jeden provaz. Letošní Týden výtvarné kultury reflektuje skutečnost, která je na kulturní scéně již samozřejmostí – propojování uměleckých oblastí, expanze umění do veřejného prostoru mimo galerie a naopak pořádání řady různorodých kulturních pořadů v prostorách galerií a muzeí. Heslo „Za jeden provaz…“ také vystihuje často zmiňovanou mezioborovost a přesahy výtvarného umění do jiných oblastí.
Současně balancujeme jako provazochodci na laně veřejné podpory umění, klademe si otázky po smyslu existence a udržitelnosti kulturních institucí v městě Brně. Týden výtvarné kultury upozorňuje na důležitost těchto stánků umění i uměleckých děl samotných a význam bohatého kulturního života v našem městě.
Pojďte s námi táhnout „Za jeden provaz“!Týden výtvarné kultury - za jeden provaz... - www.iUmeni.cz (10.03.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Malíři světového jména -Jiří (Georges) Kars,  Otakar Kubín-Coubine

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder