Meeting Brno 2019

29.05.2019 - 09.06.2019Ostatni, doprovodný program

Letošní ročník festivalu se věnuje hodnotě svobody, kterou jsme před třiceti lety získali. Připomeneme boje za svobodu před rokem 1989 a budeme se zamýšlet nad naší odpovědností ve svobodném státě.

V době, kdy sametovou revolucí skončil totalitní režim, se směřování naší země jevilo jako jednoznačné. Připojením k alianci NATO a vstupem do Evropské unie jsme se zapojili do západních demokratických struktur, které pro nás byly zárukou svobody, po níž v listopadu 1989 toužil snad celý národ. Nyní jako bychom toužili spíše po pocitu bezpečí. Proto si letošní ročník festivalu klade také otázku, co znamená zajištění bezpečnosti ve svobodném státě a jaký význam má zakotvení naší země v Evropské unii a NATO. Pozvali jsme rovněž zahraniční hosty z dalších postkomunistických zemí ve střední Evropě, aby nám přiblížili současnou společenskou atmosféru a vnímání západních institucí v zemích s podobnou historickou zkušeností. Zaměříme svůj pohled ovšem i na období před rokem 1989 a připomeneme si, jak to bylo s naší bezpečností uvnitř přísně střežených hranic. Jak se tehdy žilo skupinám osob či jednotlivcům, kteří nezapadali do schématu vytvořeného totalitním režimem, a co jim přinesla listopadová revoluce? Festivalové motto teď když máme, co jsme chtěli je mnohým známé z budovatelské písně, jejíž slova – s ryzím úmyslem povzbudit osvobozený lid k práci – napsal hned po válce František Halas. Až další vývoj doby pokřivil vyznění této písně a propůjčil jí ironický nádech. Desítky diskusních a kulturních pořadů čtvrtého ročníku festivalu Meeting Brno směřují k připomínce toho, co jsme vlastně před třiceti lety chtěli, k úvahám, zda opravdu máme, co jsme chtěli, a co teď můžeme udělat pro svou budoucnost.29.05.2019 - 09.06.2019Meeting Brno 2019

Meeting Brno 2019 - www.iUmeni.cz (29.05.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder