Marek Hlaváč: Lovely Music

07.01.2014 - 15.01.2014Ostatni, doprovodný program

Od 19:30 zvuková performance, pracující v hraničních oblastech smyslového (sluchového) vnímání s kolektivním dotvářením situace.

Dvě situace, jejichž technické a sociální nastavení přesahuje možnosti jejich uchopení a kontroly.

Performance pracující s možnostmi kolektivní improvizace/dotváření situace v rámci přednastaveného systému - nástroje v podobě množství zvukové techniky zapojené do kruhu.. návštěvníci dostanou příležitost podílet se na formování určité moci - možnost ovládat ohlušující masu zvuku, tato možnost ale nikdy nebude zcela naplněna - ať už chaotickým charakterem celého systému nebo vlastní povahou kolektivní improvizace s užitím nástroje, se kterým se většina účastníků setkává poprvé..

Zvuková instalace - automaticky generovaná mikrotonální kompozice, repetitivní, ale stále se vyvíjející melodie, odvíjející se ve zvukovém spektru okolo 18000Hz - tedy na samé hranici slyšitelnosti - posluchač se snaží ve vyprázdněném prostoru zachytit stopy zvuku, skladba ve své celistvosti mu ale stále uniká mimo smyslově vnímatelnou oblast..

Kurátorka: Veronika ZajačikováMarek Hlaváč: Lovely Music - www.iUmeni.cz (07.01.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Gainsborough

Jinamodernita.cz