Malá nakladatelství se spojila a reagují na ochromení knižního trhu

Události - obrázek

Knižní trh se dlouhodobě potýká s podfinancováním, současná krize problém eskalovala. Řešení může přinést platforma Knihex: propojuje 68 malých nakladatelství s nezávislými knihkupci a knihovnami po celé České republice.

Hlavním cílem je aktivovat prodej nezávislé literatury a nečekat na finanční injekce z veřejného sektoru.

Knihex působí v českém literárním prostředí už deset let a po celou dobu podporuje malá nezávislá nakladatelství, podobně jako třeba festival Tabook v Táboře nebo olomoucký Litr. Spoluzakladatelka platformy Knihex Karolina Voňková důležitost nezávislé literatury komentuje: „Česká literatura potřebuje objevnou nezávislou scénu, která už mnohokrát prokázala, že dokáže prorazit i v zahraničí. Scénu, která má potenciál reprezentovat Českou republiku v globálním knižním světě i dnes, scénu, odkud vycházejí talenty, která přináší kvalitně řemeslně připravené knihy, objevuje současné trendy a svou rozmanitostí a kvalitou se vyrovná i mnohým literárním velmocem, jak dokládají například pravidelné úspěchy knih pro děti na veletrhu v Bologni.“ Nezávislá nakladatelství vytvářejí knihy, které mají trvalou hodnotu a jsou nadčasové. Čtení potřebujeme k rozvoji kritického myšlení. Dobrá literatura je podstatnou součástí kultury, rozšiřuje naše vnímání, přesahuje nás a dobrá kniha může být vizuálním i haptickým zážitkem, artefaktem, který zůstane v knihovně i pro další generace. Právě takové knihy chceme zviditelnit a usnadnit jejich cestu ke čtenářkám a čtenářům.

Současné postavení malých nakladatelů a nezávislých knihkupců a jejich konkurenceschopnost na trhu je ovšem dlouhodobý problém. Spolek Knihex začal připravovat spuštění platformy pro přímé propojení malých nakladatelů a nezávislých knihkupců už koncem loňského roku. „Současná situace jen urychlila zveřejnění záměru a přiměla nás ke konkrétním činům. Nechceme čekat s nataženou rukou na pomoc státu, ale aktivně se snažit zmírnit dopady krize na naši činnost. Ve spolupráci s veřejnými knihovnami jsme připravili společnou nabídku pěti desítek malých nakladatelství a pracujeme na kampani na podporu nezávislého knižního trhu,“ upřesňuje probíhající i plánované aktivity Voňková. Vytvoření funkčního e-katalogu, který přímo propojí malá nakladatelství, nezávislá knihkupectví a knihovny, čímž zajistí snazší cestu kvalitních knih k zákazníkům a zákaznicím, si žádá čas a také finance, s jeho spuštěním počítáme v horizontu měsíců. Přesto už nyní připravujeme konkrétní kroky. V následujících dnech začneme na sociálních sítích propagovat zajímavá nakladatelství a tipy na tituly z jejich produkce. Spustíme zasílání pravidelného newsletteru informujícího o našich aktivitách, uskutečněných jednáních a nabídkách pro zapojené partnery z řad nakladatelů, knihkupců i zástupců profesí knižního provozu, kterých je v tuto chvíli už 68.

Řada lidí dnes mění nákupní zvyklosti u potravin nebo módy, upřednostňuje kvalitu nad kvantitou. Pokud chceme zachovat různorodost knižní nabídky, je čas začít přemýšlet obdobně i o tom, jak a kde nakupujeme knihy.

Karolina Voňková, Veronika Benešová Hudečková, Anna Štičková zakladatelky platformy Knihex

Knihex
Knihex, z. s., vznikl v roce 2011 z potřeby vytvořit prostor pro prezentaci malých nakladatelství. Knižní jarmark Knihex, kterého se účastní kolem 50 nakladatelství a navštíví ho zhruba 2 000 lidí, se pořádá dvakrát ročně. Pro čtenáře a čtenářky představuje příležitost dostat se k titulům, které velmi často ve velkých knihkupectvích nenajdou. Pro nakladatele nabízí jedinečnou možnost získat zpětnou vazbu od čtenářů i sdílet zkušenosti s kolegy.

Karolina Voňková – nakladatelství Lipnik, karolina@knihex.cz
Pochází z Prahy, kde vystudovala bohemistiku na FF UK. Ještě během studií založila nakladatelství Lipnik, které se zaměřuje na původní komiks. Tituly nakladatelství Lipnik pravidelně získávají ocenění v rámci komiksových cen Muriel a vycházejí i v zahraničí, například komiks Svatá Barbora právě k vydání připravuje pařížské nakladatelství Denoël. V roce 2011 iniciovala vznik spolku Knihex, který od té doby pořádá dvakrát ročně stejnojmenný knižní veletrh určený kvalitním menším nakladatelům a jejich čtenářům.

Veronika Benešová Hudečková – nakladatelství verzone, veronika@knihex.cz
Pochází z východních Čech, v devadesátých letech působila jako asistentka starosty Miroslava Brýdla v Litomyšli, několik let strávila ve světě profesionálního výtvarného umění – působila v Galerii Zdeněk Sklenář a později jako asistentka Lenky a Zdeňka Sýkorových. V roce 2010 založila nakladatelství verzone, první vydanou knihou byl katalog Zdeňka Sýkory k jeho retrospektivní výstavě v Galerii hlavního města Prahy. V roce 2012 vyšla ve verzone první kniha edice Xin. Vedle vydávání knih se věnuje také propagaci kvalitní literatury pro děti a mládež a vede obecně prospěšnou společnost Terra cultura.

Anna Štičková – nakladatelství Nová beseda, anna@knihex.cz
Pochází ze Sudet, z těch mezi Plzní a Rozvadovem, nahoru k Mariánkám, dolů k Domažlicím. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní pod vedením mimo jiné Petra Borkovce, Michala Horáčka a Daniely Iwashity. Nyní pokračuje studiem managementu v kultuře na Masarykově univerzitě. Od roku 2017 působí v nakladatelství Nová beseda jako produkční knih a dále spolupracuje s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Zároveň se produkčně podílí na akcích spojených s literaturou, jako jsou například konference Kontext 2019, pravidelné literární pořady o Jakubu Demlovi nebo Festival čtení ve vlaku 2016. V loňském roce vyšla její druhá básnická sbírka Nejsi ze Sudet?, reflektující cesty po rodném kraji i do zahraničí.

Malá nakladatelství se spojila a reagují na ochromení knižního trhu ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Události - obrázek

On-line umění na každý den

Na adrese tydenumeni.cz vznikla přehledná databáze on-line programů, které česká muzea a galerie připravují v době karantény. Celý článek

Události - obrázek

KarARTena: 19 umělců v čase Korony

První karanténní výstava v historii Trafo Gallery přináší reflexi současné situace ve snaze přinést pozitivní rozptýlení, společné povznesení a snahu nezůstat paralyzovan … Celý článek

Události - obrázek

Nominace na Výroční cenu Zlatá stuha 2020

Letošní, osmadvacátý ročník prestižní Výroční ceny Zlatá stuha 2020 za nejlepší knihy pro děti a mládež zná své nominované. Čtyři nezávislé odborné poroty opět pečlivě po … Celý článek

Události - obrázek

Galerie online – Západočeská galerie v Plzni spouští komplexní virtuální nabídku

Západočeská galerie připravila ucelenou nabídku, aby v časech pandemie zprostředkovala zájemcům o umění různorodé zážitky na základě svých sbírek, výstav a edukačních akt … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

Gakerie KODL - aukce 26.5.2024 - imgReklama