Holy Ways

Události - obrázek Aleš Brázdil, Jan Gemrot, Markéta Korečková, Dušan Mravec, David Saudek, Jaroslav Valečka vystavují do 5. 11. 2015 v Galerii Europeanarts

Holy Ways, téma cest, se jako červená nit vine celou kulturní historií lidstva a je mimořádně důležitou součástí světových náboženství. Je námětem mnoha klíčových literárních děl i aktů osobní mystiky. Tedy spolu s polaritou dobra a zla, vztahem mezi mužem a ženou snad nejčastější motiv vůbec. Rozlohy tohoto pojmu jsou však mnohem širší a zahrnují také význam cesty ve smyslu duchovním.
Zvolila jsem toto mnohostranně umělecky uchopitelné téma snad i v rámci příznačného termínu, kdy se vracíme z dovolených, našich zčásti prefabrikovaných dobrodružství, a s hřejivým pocitem sníme o ostrově pokladů, radostech srdce a romantických pohádkách našich příštích dnů.

Tento moment může spojit mnoho tvůrčích pohledů vystavujících autorů, výrazných a nepřehlédnutelných osobností současné umělecké scény. Předkládají nám zde svou reflexi tématu jako „obrazy z cest“, „posvěcených“, šťastných, osvícených; i cest poznání, jako záznamy vlastních zkušeností, jako horký závan letošního léta.

Kurátorka: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

foto k článkuAleš Brázdil ulpívá tvůrčím pohledem na věcech důvěrně známých a zpodobňováním nejbližšího okruhu lidí, témat a situací proráží nápor snových vizí a absurdního pocitu reality. Na figury nahlíží jako na objekty, prezentuje je v banálních či jindy naopak odvážných a překvapivých pózách. Záměrně deformuje perspektivu a vžité zkratky. Na pozadí intimity rozehrává příběhy, zdánlivě každodenní a každému nějak známé, v nichž něco je trochu jinak. Zachycuje těžko uchopitelný pocit a zvláštní atmosféru, popsatelnou snad Freudovým termínem „unheimlich“, aby divák ztrácel půdu pod nohama a hledal klíč k dešifrování obrazu.

foto k článkuJan Gemrot ve své minuciózní hyperrealistické malbě používá vrstev motivů, ze kterých vytváří dějovou linii obrazu, prodchnutou silným psychologickým působením. Dalo by se říci, že v jakémsi „časosběru“ spojuje tyto fragmenty v jeden zářný obraz. Nejnovější díla, ještě více ovlivněná surrealismem, fascinujícím způsobem odhalují meditace a pocity autora tváří v tvář všeobecnému chaosu. Jako mnoho velkých malířů v období dějinných zvratů se obrací i k jinotajům.

foto k článkuMarkéta Korečková je dle mého názoru unikátní zjev současného českého „ženského“ sochařství. Její realizace vynikají opravdovostí, vedeny jistou rukou a neobyčejně jasnou myšlenkou. Autorka se neschovává za machu či gesta. Předvádí své pocity a ideje s maximální lehkostí a osvěžující inteligencí. Její díla jsou v tom nejlepším slova smyslu konceptuální (mají pregnantní myšlenku) a hluboce introspektivní. Při tomto ponoru do sebe sama dokáže ze „syrové reality“ vždy znovu a znovu vykouzlit díla něžná jako krajka, jako jemné předivo pohádky.

foto k článkuDušan Mravec vychází z klasických malířských postupů a tradičních námětů, jimž svou invencí dodává nový rozměr. Představuje zde obrazový cyklus, v němž nechává zaznít svou fascinaci místy, která symbolizují lidskou stopu, záznam, zrcadlí myšlení člověka a jeho postoje. Snad právě přemíra vizuálních dojmů z nedávno podniknutých cest je kontrastem k tomu, jak autor redukoval koncepci původně zobrazivějších krajin na mnohem elementárnější plán.

foto k článkuDavid Saudek se ve svých dílech soustředí na košaté, epické rozvinutí tématu. Promítá ho do precizně promyšlených scén, v nichž se fascinujícím způsobem spojuje evokace něčeho prožitého s pocitem neznáma a dobrodružství, podněcující naši představivost až na hranici, kdy se chceme sami na cestu vydat. Autor s oblibou znázorňuje motorkáře a cyklisty prorážející bouři či při jejím utišení, prozářené jasem podzimního slunce. V tomto cyklu se mu mistrně podařilo dát obrazovou podobu lidské potřebě autentických zážitků a vzdát hold úctyhodným výkonům vyžadujícím odvahu i fyzickou vytrvalost.

foto k článkuJaroslav Valečka postihuje ve svých obrazech kouzla mimořádných okamžiků a magickou vznešenost krajiny Lužických hor v severních Čechách. Sofistikovaně balancuje na hraně pohádkovosti a „temnoty“. Jeho tvorba je vzácně celistvá, nepodléhá příliš vlivům ani „módám“, aby soustavně podávala sugestivní výpověď o tajemně melancholickém a přesto velmi poetickém světě. Jaroslav Valečka nepatří k autorům, kteří by se příliš přizpůsobovali tématu. Proto je na jeho souboru děl fascinující sledovat, jak se téma organicky přizpůsobuje jemu.

Aleš Brázdil

/narozen 1983 v Jaroměři, žije a tvoří v Praze/
2003–2009 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze; Artbanka, Museum of Young Art, Praha; soukromé sbírky v České republice a v zahraničí

Jan Gemrot

/narozen 1983 v Praze, kde žije a tvoří/
2002–2008 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze; Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; sbírka Fait Gallery, Dvorak Sec Contemporary; Artbanka, Museum of Young Art, Praha; Galerie města Chrudim; soukromé sbírky v České republice a v zahraničí

Markéta Korečková

/narozena 1975 v Chrudimi, žije a tvoří v Praze/
1992–1999 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka; Ateliér sochařství prof. Karla Nepraše; Ateliér sochařství prof. Jindřicha Zeithammla)
1993 Sommerakademie, Salzburg, Rakousko (prof. L. Ewing)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze; soukromé sbírky v České republice a v zahraničí

Dušan Mravec

/narozen 1980 v Žilině, SK; žije a tvoří v Praze/
2002–2008 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka; Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana; Ateliér Intermediální tvorby prof. Miloše Šejna)
2006 Royal Academy of Fine Arts, Antverpy, Belgie
2004 School of Business and Fine Art, Kankaanpää, Helsinky, Finsko
1999–2002 Vysoká škola výtvarných umění v Banské Bystrici (Malířský ateliér prof. S. Balka), SK
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; soukromé sbírky v České republice a v zahraničí

David Saudek

/narozen 1966 v Praze, kde žije a tvoří/
1991–1997 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství prof. Stanislava Kolíbala, Ateliér nových médií prof. Michaela Bielického)
1991 Rietveld Akademie, Amsterdam, Holandsko
1990 Sommerakademie, Salzburg, Rakousko (prof. Georg Eisler, Vídeň, prof. Milan Knížák, Praha)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze; Galerie Klatovy / Klenová; Muzeum Kampa – Sbírka Medy Mládkové; Museum of Modern Art New York – Gilbert and Lila Silvermann Foundation; Museum Ludwig, Köln; soukromé sbírky v ČR a zahraničí

Jaroslav Valečka

/narozen 1972 v Praze, žije a tvoří v Praze a v Lužických horách/ 1991–1998 AVU v Praze (Ateliér malířství prof. Jiřího Sopka a Ateliér sochařství prof. Jana Hendrycha)
1994 Vestlandes Kunstakademi, Bergen, Norsko
1995 Staatliche Kunstakademie Karlruhe, SRN
1996 Royal Academy Rotterdam, Nizozemí
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze; Alšova jihočeská galerie, Hluboká n. Vlt.; Centrum pro současné umění, Praha; Credit Mutuel de Bretagne; Festung Koenigstein, Gmbh, Německo; Fondation de Bourgogne; Galerie Klatovy / Klenová; Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Galerie města Chrudim; Hlávkova nadace, Praha; Rabasova galerie, Rakovník; Sbírka Ministerstva zahraničních věcí ČR

Zdroj: European Arts Investments

Publisher: iUmeni.cz

Holy Ways - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Art Plus

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Miroslava Ptáčková – Reflection

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder