Dějiny vlasů: Účesy, vousy, chlupy a péče o ně

Autor: Česky2018Academia

Vlasy – ať už jsou na hlavě, či ne, ať jsou bohaté, husté, či jen řídké, dlouhé, anebo krátké, svázané i nesvázané, barvené, nebo přírodní – definují jedince a jeho roli ve společnosti. Odkazují k jeho genderu, pohlaví, sexuální do¬stupnosti, věku, sociálnímu statusu, či dokonce politickému názoru.

Již není v prodeji
Název: Dějiny vlasů: Účesy, vousy, chlupy a péče o ně  ISBN: 99788020028617  Jazyk: Česky  Rok:   EAN: 9788020028617  Hmotnost: 1.90 kg  Vazba: vázaná  Počet stran: 364  Rozměr: 210x270  mm  Nakladatel: Academia
informace ke knize

Detail knihy ~ Dějiny vlasů: Účesy, vousy, chlupy a péče o ně, Martin Rychlík

Autor vychází z bohatých zdrojů literárních, archeologických, antropologických, přírodovědných i vizuálních dokladů. Pokrytá témata zahrnují významy, jaké měly vlasy v preliterárních společnostech (Asie, Afriky, obou Amerik, Oceánie), ve starověkých společnostech (Egypt, Řecko, Řím, Barbaricum) i v etapách evropských dějin (středověk, renesance, 19. a 20. století). Kniha zkoumá biologické, historické i kulturní diskursy týkající se nesmrtelného fenoménu: vlasů.

Dějiny vlasů: Účesy, vousy, chlupy a péče o ně