Městského muzea Polná, Polná (galerie a muzea)

Zámek 486, Polná 58813, Česká republika Soukromá
www.muzeum-polna.cz muzeum@muzeum-polna.cz +420777229073

Městské muzeum Polná je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Polná. Sídlí v zámecké věži na prvním nádvoří areálu polenského hradu a zámku. Spravuje objekt hradu, východní křídlo zámku a dům čp. 77 v Poděbradově ulici. Shromažďuje, spravuje a prezentuje sbírky dokumentující vznik a vývoj přírody a společnosti se zaměřením na město Polná a polenský region. Část těchto sbírek zpřístupňuje návštěvníkům v rámci svých expozic a výstav. Sbírkové předměty také zapůjčuje do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty. Provozuje odbornou muzejní knihovnu, poskytuje badatelský servis veřejnosti, pořádá přednášky a vzdělávací akce a vydává neperiodické publikace související tematicky s činností muzea. Pořádá také celou řadu kulturních a kulturně společenských akcí. Polenské muzeum se snaží navázat na to nejlepší z tradice prvních muzejníků a současně udržet trend současné moderní paměťové instituce. Jeho úkolem je především uchovat unikátní autentické sbírkové celky příštím generacím. Díky expozicím, výstavám, akcím a publikacím se tyto sbírky mohou stát prostředkem, jak poznat vlastní kořeny a neztratit se v multikulturním světě. I dnešek bude jednou historií.

Městského muzea Polná

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Katalogy a publikace Městského muzea Polná, Polná

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko