Galéria 19, n.o., Bratislava (galerie a muzea)

Záborského 15, Bratislava 83103, Slovensko Nezisková
www.galeria19.sk galeria@galeria19.sk +4210252926651

Na počiatku bola túžba sprístupniť toto miesto všetkým, ktorí prejavia záujem o výtvarné umenie, vlastne nie len o výtvarné, a ktorí chcú porozumieť vzťahu medzi človekom a miestom, ktoré sa môže stať geniom loci pre stretnutia a porozumenia, vyhľadávania zmyslu a významu umenia, ktoré nás môže stimulovať, kultivovať a robiť lepšími bytosťami.

V rozmanitosti nástrah civilizovaného sveta to nie je málo. Dôverná znalosť prostredia, teda nie len miesta, môže pomôcť pri pochopení významu spoznávania energií, ktoré sa tu otvárajú. V rozmanitosti ponúk je to pre nás možnosť na rozlíšenie toho, čo je, a toho, čo nie je zmysluplné. Nie je to jednoduché a vyžaduje si to značné úsilie nie len od nás. Pochopenie je tu na mieste. Tak aby tu a teraz sme mohli skúsiť vyčítať „stopy“ prirodzenej bytosti, teda jej duchovnú a mravnú osobnosť, alebo aby sme nestratili prirodzenú schopnosť vidieť a myslieť.

Citlivosť je predsa definíciou života (Chesterton) a len rozumnosť nám nemôže stačiť; len s rozumnosťou nevystačíme. Začínať je hrozne ťažké, ale to nás neospravedlňuje z pokračovania, a navyše, pokračovaním potvrdíme správnosť úmyslu.

To všetko predpokladá kvalitnú dramaturgiu pri rôznosti umeleckých názorov. Dosiahnuť takúto úroveň je vlastne vždy určitým autorským a autentickým dramaturgickým konceptom.

Galéria 19 môže na tejto ceste hľadania svojej identity miesta, ktoré je bytostne spojené s našou identitou, potvrdiť toto naše snaženie (tento náš úmysel).

Verím, že sa to podarí a že toto hľadanie má svoju cenu.

Galéria 19, n.o.

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko

Knihkupectví - naše tipy