λ ~ viditelné, neviditelné | výstava

Výtvarné umění 26.9.2018 - 26.10.2018 • Matiční 4, Opava, Česká republika

BLUDNÝ KÁMEN vás zve na výstavu λ ~ viditelné, neviditelné.

Umělci: Jana Bernartová, Martin Janíček, Pavel Korbička, Richard Loskot, Libor Novotný, Jitka Rufferová, Jiří Suchánek Výstava λ ~ viditelné, neviditelné představuje různé pojetí světla jako specifického média, materiálu, který vstupuje do interakce s daným prostorem, architekturou a návštěvníkem. Světlo je užito na základě vlastních daností, jako materiál sui generis. Některé instalace v proměňujícím se světle výrazně mění svou podobu i obsahy, některé při absenci světla zanikají. Výstava není představením tvorby jednotlivých autorů, ale spíše pohledem na možnosti jevu, jehož duchovní rozměr byl objeven dávno ve středověku, který však vždy proměňoval svou funkci, až se stal mimo jiné nepostradatelným nástrojem pro dnešní komerční svět a reklamu, a ve větším měřítku dokonce nechtěným průvodcem rozvoje civilizace, znečišťujícím přirozené prostředí. Výstava prezentuje několik autorů střední generace, kteří se světelnou tvorbou zabývají již dlouhou dobu jako jednou z hlavních linií jejich umělecké praxe, představuje rovněž mladé tvůrce, kterým je práce se světlem jednou z možností nebo východiskem k dalšímu experimentování a prozkoumávání samotného média. Výstava reprezentuje pojetí světla jako specifického prostředí, jako konceptuální instalace nebo instalace představující komplexnější realitu, jako ozvláštněné utilitární objekty či objekty ztělesňující např. pohyb lidského těla. Výstavu, v jejímž názvu lze spatřovat důraz na fyzikální kvalitu tematizovaného světla, můžeme chápat jako určité dovršení systematické výstavní práce Bludného kamene v oblasti intermédií.

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail