Stanislav Sedláček – výstava obrazů

10.11.2017 - 30.11.2017Výtvarné umění

Výstava obrazů výtvarníka a akademika Stanislava Sedláčka na Právnické fakultě MU v Brně

Stanislav Sedláček e kromě jiného autorem souboru obrazů, které město Brno darovalo 15 středoevropským prezidentům u příležitosti jejich summitu v Brně. Mimo klasické tvorby se věnuje i knižním ilustracím.
Autora v jeho tvorbě dlouhodobě zajímá Brno ať v celkových panoramatických pohledech či jeho interiéru. V posledním období se intenzivně věnuje i figurálním kompozicím, které ovšem opět propojuje s ústředním tématem jeho práce – Brnem. Ve výtvarných technikách preferuje akvarel a olej. Doposud uspořádal 8 samostatných souborných výstav a příležitostně se účastní i výstav kolektivních. Jeho přáním a cílem je se ve své tvorbě dál rozvíjet a zdokonalovat bez ohledu na dnes propagované a rychle se měnící směry a názory v umění, ale s o to větším ohledem na svůj vnitřní život, na své přesvědčení, na své niterné pojetí umění. Sedláček se dle svých slov nebrání experimentu v umění, ale brání se křečovitým snahám o experiment za každou cenu, bez ohledu na své vlastní pojetí malířství. Umění by mělo být platformou pro porozumění mnoha výtvarných proudů, ale vždy s tolerancí a respektem k názorům odlišným. Do budoucna by se rád připravil na větší soubornou výstavu v Křížové chodbě brněnské radnice a pokračoval v ilustracích, čímž by dál navázal na doposud ilustrovanou publikaci o Brně, Havrana od E. A. Poea a v nejbližší době vydaný Výběr z básní Oldřicha Mikuláška.Stanislav Sedláček – výstava obrazů - www.iUmeni.cz (10.11.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Face book