Signál III Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990)

28.07.2022 - 25.09.2022Výtvarné umění

Sbírka Roberta Runtáka si během několika posledních let vydobyla své místo v současném galerijním provozu v celočeském kontextu.

Pravidelné zápůjčky a prezentace jejích akvizic ji dnes řadí mezi naše nejvýznamnější soudobé soukromé kolekce evropského a česko-slovenského umění po roce 1990. Nyní nastala příležitost představit ji v její historické šíři, která začíná českou secesí a postimpresionismem a postupně se pozoruhodným tempem plní, zejména co se týče umění šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Cíl této výstavy je prostý. Vystavit to nejlepší z let 1900 až 1990, přičemž nehledíme primárně na tuto sbírku, nýbrž jejím prizmatem patříme na dějiny českého moderního umění. Snad tak zahlédneme i cosi z duchovní a sociální proměny (nejen) české společnosti? Zde je tedy devatero moderních a postmoderních signálů. A jsou to „signály, křížící se jako stébla“ (Ivan Blatný).28.07.2022 - 25.09.2022Signál III Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990)
12.05.2022 - 17.07.2022Mark Ther: Květen
25.02.2022 - 01.05.2022Jan Poupě: Neuralscape

Signál III Mistrovská díla ze Sbírky Roberta … - www.iUmeni.cz (28.07.2022)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder