Odstavec v glyfech / Paragraph in glyphs

06.06.2022 - 25.06.2022Nová média

Výstava diplomantských projektů studentů a studentek Katedry fotografie FAMU

Naše schopnost verbálně i vizuálně artikulovat současná témata brzdí jakési zpoždění v porozumění nepředvídatelného vývoje globálního světa. Nutnost revize výrazových prostředků se propisuje do každodenní komunikace, nutí nás pojmenovávat nové fenomény a hledat nové formy. Kdysi dávno, na dalekých ostrovech, udržovala jedna civilizace své chápání světa prostřednictvím obrazových znaků, jejichž neopakovatelné univerzum sice promlouvá výmluvnou vizualitou, ale pro jeho obsahový přepis neexistuje v dnešním světě ekvivalent. Právě zřetelná inspirace přírodními formami připomíná naše dnešní limity, normativní stránku dnešního světa a ztrátu naší schopnosti symbiózy s přírodou. S vědomím permanentní dočasnosti je informace skrytá v nejaktuálnějších vizuálních záznamech snahou, jak překlenout vzdálenost, kterou staví současný narativ mezi nás a naši přirozenost.06.06.2022 - 25.06.2022Odstavec v glyfech / Paragraph in glyphs
01.04.2022 - 29.05.2022Ostrov Knížák
29.09.2021 - 30.11.2021Moje tělo, můj majetek
08.10.2021 - 31.10.2021Ondřej Fábry / Cesta jako cíl
08.10.2021 - 31.10.2021Pešat / Polcar

Odstavec v glyfech / Paragraph in glyphs - www.iUmeni.cz (06.06.2022)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

West Point 2022

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder