MILOŠ SLÁMA, JAN SPĚVÁČEK - NAD VODAMI

18.02.2023 - 10.05.2023Výtvarné umění

Vody stojaté, vody plynoucí. Hladina zrána i za večera. Rybník poklidně zrcadlící oko. Potok živá vlna barevné melodie.

Opakující se protiklady, kontrast forem, protějšky uměleckých temperamentů. Grafika a malba. Výstava Nad vodami představuje dvě osobnosti výrazně rozdílné v přístupu k tvůrčí práci a ve způsobu využití technologií. V čem hledat styčnou plochu? V jejich postoji k pozorované krajině. Právě fascinace proměnlivým živlem vody prezentované autory propojuje. Vodu, mocné krajinářské téma, Miloš Sláma i Jan Spěváček vytrvale ohledávají a ztvárňují v obrazech hladin rybníků, tůní, potoků a říček.MILOŠ SLÁMA, JAN SPĚVÁČEK - NAD VODAMI - www.iUmeni.cz (18.02.2023)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Tkané tapisérie a oděvy. Obrazy.