Lukáš Orlita – Geometrie na druhou

Výtvarné umění 12.9.2018 - 16.10.2018 • Brno, Česká republika

Výstava geometrických obrazů Lukáše Orlity v Galerii Platinium

Téma prostoru a geometrie není v díle brněnského malíře, absolventa FAVU, žáka prof. Načeradského, Lukáše Orlity (1974), tématem novým. Ve své základní podstatě jde o nové uchopení problematiky geometrie v prostoru nově přiznaného obrazového pole, ve kterém geometrické prvky, odpoutané od přímočaře trojdimenzionálních schémat, levitují v prostředí. To je utvářeno hapticky přiznanými plochami s ráznými strukturami a tlumenou barevností, která v některých případech inklinuje k barevnosti poněkud pochmurnější, než jsou Orlitovy malby, které vznikaly v období jeho tzv. Spaces. Rozklady geometrických těles, znovu přiznání obrazové plochy a její haptická povaha vedou paradoxně ke znovuvzkříšení prostoru, ale nikoli opartově trojdimenzionálního, ale malířsky abstraktního. U zrodu tohoto projevu stojí práce autora se šablonami, které dílčí způsobem vyjímají prvky trojdimenzionálních prostorů ve své multiplikaci vytvářejí novou estetickou hodnotu Orlitových děl. Ta přenášejí svoji vnitřní významovou váhu od hyperrealistické věrnosti vyprázdněného námětu k mnohoznačnosti děl, jejichž podstata má abstrahující ráz. Orlita pracuje se strohostí a ostrostí rozkládaných geometrických těles, podaných v textovaných plochách, zastupujících mužský princip, v kontrastu k oblinám a prostorovostí podložky, která zastupuje ženský princip. Takto vznikající obrazy-objekty, nazvané mandorly či pavézy, slouží jako aktivní plochy k odrazu energií a pohybují se na hraně díla klasické malířské povahy a prostorového artefaktu s dekorativními funkcemi. Více zde: https://www.lukasorlita.cz/news/geometrie-na-druhou-12-9-16-10-2018-galerie-platinium/

Lukáš Orlita – Geometrie na druhou


Další události

Fotografie

Pavel Talich: Strkov

12.4.2024 - 23.5.2024
České Budějovice · Galerie Hrozen

Výstava Pavla Talicha v kavárně biografu Kotva

Detail
Výtvarné umění

Future is Best of ’24!: Místo v budoucno …

9.5.2024 - 24.5.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Budoucnost je často vnímána jako sci-fi struktura soupeřící s lidskými vlastnostmi, spíše než jako vývoj předurčených výsledků.

Detail
Výtvarné umění

Malba 80./90.let – výběr z galerie

7.5.2024 - 24.5.2024
Praha · Etcetera Art

David Mainer, Titlová, Žáček a další

Detail
Výtvarné umění

Předaukční výstava k jarní aukci

29.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Galerie Kodl

Předaukční výstava k jarní aukci. Aukce výtvarného umění proběhne ve Velkém sále Žofína a online na Artslimit.com.

Detail
Výtvarné umění

K2: RADU BĂIEŞ & LAURENTIU ZBÎRCEA

23.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Bold Gallery

S potěšením Vás zveme na výstavu dvou umělců tzv. "klužské školy" Radu Băieş & Laurentiu Zbîrcea

Detail