GALERIE NA DVORKU: IRENA ARMUTIDISOVÁ

24.04.2021 - 24.10.2021Sochy

Příroda a její ještě podivnější děti

Instalace Příroda a její ještě podivnější děti (2021) zpřítomňuje téma alegorie a stává se současným příspěvkem do korpulentního sborníku již existujících alegorických sousoší v dějinách umění. Irena Armutidisová používá klasický figurální arzenál sestávající z portrétního reliéfu sedící mladé ženy a anatomicky přesných soch rozličných zvířat. Staví je do překvapivé, až bizarní kompozice a zhmotnělý útvar otevírá nové souvislosti ve vizuální i symbolické rovině do značné míry právě díky svěžímu zpracování klasického námětu.GALERIE NA DVORKU: IRENA ARMUTIDISOVÁ - www.iUmeni.cz (24.04.2021)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Prostory Dalibora Chatrného