Dvě hlavy, čtyři ruce

13.09.2018 - 13.01.2019Výtvarné umění

Existuje několik tvůrčích párů, které vystupují jako jedna entita. Jsou schopni tvořit symbioticky a každé jejich dílo je výsledkem společné diskuze. 

Fenomén výtvarných kolektivů systematicky objevujeme teprve s příchodem avantgardy. Vedle tvůrčích individualit tak existuje celá řada kolektivních signatur rozmazávajících hranici autorství – umělecké spolky, skupiny či dvojice. Výstava Dvě hlavy, čtyři ruce představuje tvorbu některých uměleckých párů fungujících v československém kontextu, přestože v některých případech alespoň jeden z dvojice pochází ze zahraničí. Pojítko v dílech mezi jednotlivými dvojicemi je založeno na párové symetrii, zrcadlovém odraze, optickém klamu, na schopnosti vést dialog či hře s identitou a ironií. Partnerské fungování v páru je primárně přirozeným přírodním principem, avšak ve světě výtvarného umění se stále jedná spíše o raritu.09.02.2019 - 12.05.2019Kuna nese nanuk
13.09.2018 - 13.01.2019Dvě hlavy, čtyři ruce
19.04.2018 - 12.08.2018Pocta suknu. Textil v kontextu umění

Dvě hlavy, čtyři ruce - www.iUmeni.cz (13.09.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Kde domov můj

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder