Formální a neformální umělecké vzdělávání - kulatý stůl

26.02.2014Přednášky, kurzy, konference

V České republice se debata o uměleckém vzdělávání vede několik posledních let. Iniciátorem diskusních fór a konferencí je NIPOS

Dne 26. února 2014 se od 10. - 15. hodin uskuteční v konferenčním sále Muzea hlavního města Prahy kulatý stůl s názvem „Formální a neformální umělecké vzdělávání“, který připravilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO. Cílem setkání je:

napomoci zvýšení významu uměleckého vzdělávání. Poukázat na existenci formálního a neformálního vzdělávání s tím, že se jedná o dvě části jednoho celku, které spolu vzájemně kooperují a jsou ve společné gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) - formální vzdělávaní a Ministerstva kultury ČR (MK) - neformální vzdělávání.
přispět ke zviditelnění a propagaci České komise pro UNESCO v ČR.
Vzhledem k omezenému časovému rozsahu a v zájmu zachování jednoty bude kulatý stůl rozložen do dvou bloků, které bude moderovat Jakub Železný.

První blok „Umělecké formální a neformální vzdělávání a role veřejné správy“ se bude věnovat roli veřejné správy v rámci uměleckého vzdělávání, aktuálním a připravovaným strategickým dokumentům MŠMT ČR a MK ČR, střednímu a vysokému uměleckému školství a sítí základních uměleckých škol.

Druhý blok „Umělecké vzdělávání a role občanské společnosti a profesionálních kulturních organizací“, se bude zabývat otázkou role občanské společnosti v oblasti uměleckého vzdělávání, vymezením role profesionálních kulturních organizací v neformálním uměleckém vzdělávání a postavením nevládních neziskových subjektů v neformálním uměleckém vzdělávání.

Počítá se s účastí cca 80 hostů bez vstupních poplatků či zápisného.

Cílovým publikem jsou zástupci veřejné správy, média a aktéři z oblasti umění, kultury a vzdělávacího sektoru jak veřejnoprávního, tak soukromoprávního (zejména nevládního). Tedy každý, kdo má zájem podílet se na rozvoji kvality uměleckého vzdělávání – pedagogové, umělci i lektoři výtvarné, dramatické, taneční a pohybové výchovy ve formálním i neformálním vzdělávání.

V případě zájmu potvrďte svoji účast na Sekretariátu ČK pro UNESCO prostřednictvím emailu:

daniela_lastuvkova@mzv.cz01.01.2020 - 31.12.2020Rok Adolfa Loose 2020
01.05.2014 - 31.12.2020Sochařská výzdoba Prašné brány – od února 2014
01.01.2010 - 31.12.2020Barokní Praha
01.01.2000 - 31.12.2020Rothmayerova vila
01.01.2000 - 31.12.2020Müllerova vila
01.11.2018 - 29.09.2019Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor (1926-1939)
05.12.2018 - 31.03.2019Zlatá Praha
13.06.2018 - 24.02.2019Praha 1848–1918
13.06.2018 - 24.02.2019Praha 1848 →1918
25.02.2018 - 31.12.2018Únor 1948 v Praze
16.01.2018 - 02.04.2018Poklad mincí ze Štěpánské ulice v Praze
15.02.2018 - 01.04.2018Brno a Suomi
13.12.2017 - 11.03.2018Český filmový plakát 1931-1948
28.11.2017 - 25.02.2018Kouzlo svatých obrázků
12.10.2017 - 28.01.2018Vila Tugendhat 1928–2013
03.10.2017 - 31.12.2017Směle ber hračku Směr.
25.10.2017 - 29.12.2017První světová válka v životě Pražanů
28.06.2017 - 19.11.2017Vladimír Boudník
17.05.2017 - 29.10.2017Od nitě ke košili / Středověké textilnictví a barvířství v Praze
24.04.2017 - 29.10.2017První křik, první pláč… od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí
15.03.2017 - 04.06.2017Pražské veduty 18. století
20.11.2016 - 23.04.2017Oděvní hry – 60 let umění a řemesla Střední průmyslové školy oděvní
27.10.2016 - 26.02.2017Jan Rothmayer – Fotografie
26.11.2015 - 28.02.2016Praha ve strhaném plakátu / Jitka Kopejtková
12.04.2007 - 31.12.2015Langweilův model Prahy
11.06.2014 - 31.08.2014Slunce v nás
20.11.2013 - 29.06.2014Kdo se bojí, nesmí do Prahy aneb strašidelné příběhy z pražských pověstí
04.12.2013 - 18.05.2014Praha Jiřího Boudy / Po vodě, po souši a po kolejích
07.01.2014 - 30.03.2014Předmět sezóny
26.02.2014Formální a neformální umělecké vzdělávání - kulatý stůl

Formální a neformální umělecké vzdělávání - k… - www.iUmeni.cz (26.02.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Vladimír Vašíček

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder