Tono Stano - Těla ve vypouklém zrcadle

Recenze - obrázek

Ve složitě členěném prostoru Nové galerie vystavuje Tono Stano pozoruhodnou, mírně retrospektivní kolekci svých fotografií, objektů a obrazů. Výstava je překvapením, narušuje představu Stana jako fotografa a zároveň ho představuje jako všestranného a hravostí nadaného výtvarníka.

foto k článkuTono Stano je široké veřejnosti znám jako fotograf zejména aktů mladých žen a v menší míře i mužů. Stano důrazně vstoupil do světa umění v osmdesátých letech 20. století se svými fotografiemi, které podle mnohých působili v tehdejší zatuchlé společenské atmosféře jako zjevení či snad lépe jako svěží vítr odhánějící toxické mračna šedivé každodennosti. Nebyl sám, je počítán k tzv. Slovenské nové vlně, skupině fotografů původem ze Slovenska, kteří v osmdesátých letech studovali na FAMU a svojí na svou dobu neotřelou tvorbou rozvířili netečné hladiny československé fotografie. Stano spolu s Mirem Švolíkem, Kamilem Vargou, Peterem Župníkem, Vasilem Stankem a Rudou Prekopem hledali a nacházeli inspirační zdroje v lidské sexualitě, inscenované fotografii a v sofistikované nadsázce. Využívali také starších podnětů z modernismu zejména z dadaismu a surrealismu. Stano nahlížel a nahlíží na lidské tělo jako na rezervoár estetických tvarů, ze kterých může libovolně skládat své kompozice.

Na výstavě Kompilace je vystaven průřez Stanovou tvorbou, vedle nejnovějších maleb, objektů a dodatečně dotvářených fotografií, vystavuje i své starší fotografie z devadesátých let 20. století, které mu dnes slouží jako rozpoznávací znamení.

foto k článkuSám autor při vernisáži prohlásil, že výstava v Nové galerii je pro něj důležitým momentem v jeho tvorbě, jelikož je to poprvé co spolu vystavuje své fotografie se svými abstraktně minimalistickými malbami a objekty. Pro Novou galerii je výstava Stanovy práce první samostatnou výstavou, kde hraje prim fotografie. Nová galerie je od počátku svého vzniku (říjen 2014) prostorem, který převážně vystavuje malbu autorů starší generace, ale galeristka Nina Mainerová neváhá vystavovat i nadějné mladé autory, u kterých je jistá naděje, že svým dílem vstoupí do stránek tlustých knih o českých dějinách umění.

foto k článkuVýstavu otevírají tři fotografie z cyklu Konvex z roku 2016(jedna z těchto fotografií je také na pozvánce výstavy), tyto fotografie jsou potvrzením Stanova experimentálního, ale zároveň hravého přístupu k fotografii. Konvexní neboli vypouklé zrcadlo může být narážkou na slavný autoportrét významného malíře italského manýrismu Girolama Francesca Marii Mazzoly zvaného Parmigianino. Stano má k odkazu manýrismu blízko, také pracuje s výraznou fyziognomií člověka a virtuózní řemeslnou technikou. Na mysl se však neodbytně dere otázka, jestli jeho fotografie netíhnou k chladné formalistní eleganci, kde forma majestátně překračuje obsah.

foto k článkuStano se snaží tento jev překonávat ironií a humorem. V textu k výstavě je citován jeho výrok z roku 1984: „Moje práce vznikají koncepčním způsobem a jsou to jednoduchou stylizací odlehčované realizace širokého spektra možností člověka. Využívám v nich část z kvanta optimizmu, který mi poskytuje až vnucuje současnost. Snažím se o koncentraci uměleckých kvalit, které by nepřestaly koketovat s humorem.“

foto k článkuStanův zájem o kompozici a vytříbenou až estétskou formu se krystalizuje na výstavě zastoupených malbách a domalovávaných fotografií. Tyto práce vycházejí z tradic geometrické abstrakce, umělec zde pracuje s pigmenty a vodním médiem. Je přínosné, že se Stano pokouší překonat médium fotografie expanzí do média malby a objektové tvorby.

Výstava Tona Stana v Nové galerie je zajímavým překvapením pro každého, kdo se zabývá současným uměním. Ukazuje se, že experiment a vtip jsou nosnými metodami, kterými se může rozvíjet dílo již zavedeného umělce starší generace. Autorova současná tvorba se snaží překonávat některá klišé a uvíznutí v glamour fotografii. A dělá tak dobře.

Tono Stano- Kompilace
Trvání výstavy do 9. prosince
Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2, 12000
24. 11. od 18:00 - komentovaná prohlídka

Autor: Mgr. Jan Melena
foto: Nová Galerie

Tono Stano - Těla ve vypouklém zrcadle ~ iUmeni.cz ~

Publisher: iUmeni.cz

Další články

Recenze - obrázek

Průvodce neklidným územím: Ukáže cestu českého umění

V souvislostech s ambiciózní novinkou Průvodce neklidným územím se neustále skloňoval předchozí Frantův a Horákův počin, publikace Proč obrazy nepotřebují názvy. Tohle př … Celý článek

Recenze - obrázek

Vánoční knižní tipy o umění

Vylovit z letošní knižní produkce nejzajímavější tituly o umění není snadné. Určitě mezi ně patří objemný katalog olejomaleb Františka Kupky, na jaký se čekalo půl stolet … Celý článek

Recenze - obrázek

Písmo vyprávějící jako obraz

Eduard Ovčáček je naším zřejmě nejdůslednějším představitelem lettrismu. O jeho díle už vyšly dvě obsáhlé monografie, jedna byla zaměřena spíš na výtvarnou tvorbu, směřuj … Celý článek

Recenze - obrázek

S doktorem Rackem v Raketě kolem světa

Víte, za jak dlouho se dá uskutečnit cesta kolem světa? Myslíte, že za 80 dní? Kdepak. S Doktorem Rackem to zvládneze už za 31 písmen! Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

Váš vstup do světa aukcí - imgReklama